Renter og lån

Hvis du ønsker å bo i et hus som du selv eier, slik at du kan tjene penger på prisoppganger og spare penger ved å eie over tid, da må du kjøpe huset. Hvis ingen får lån til å kjøpe hus hadde nesten ingen hatt råd til å kjøpe hus. Konsekvensen av et slik system blir at de aller rikeste ville kjøpe opp bygårder og landsbyer. De ville da leid dette ut til oss andre. Det sier seg selv at ingen ville tjent penger med unntak av de med penger. Da ville alle pengene i samfunnet gått til en liten elite. Dette ser vi i mange land hvor forskjellene er store og lånene er dyrere enn det de er i Norge.

Renter og lån

Alle lån har et lånebeløp, eller en hovedstol. Hovedstolen er lånebeløpet. Altså det beløpet du ønsker å ta med deg ut av banken. For at banken skal gi deg penger så må du betale de noe. Sånn er det med alt i livet. Alle vil ha betalt for at de gjør en jobb eller for at de gjør noen en tjeneste. Det er enkelt å låne penger i form av forbrukslån. Penger er ikke gratis for banker heller. De fleste banker låner penger et sted. Det finnes banker for banker. Disse låner ut penger til en lavere renten enn det vi får låne til. På denne måten er det flere ledd på veien.

Forbrukslån har renter, huslån har renter og alle andre lån har renter. Det finnes rentefrie lån, men disse er ikke lån som blir delt ut, men heller lån du kan få tak i som en del av en større del. Kjøper du en bil kan du få et rentefritt lån på dette fordi bilselgeren vil selge bilen.